ייעוץ לועדת האיחוד תל-אביב -בת-ים

בין השנים 2015-2017 ייעצה חברת ADALYA (עודד סטקלוב, דפי דרורי ורן מרואלי) לועדה שבראשה עמד בני וקנין. אנו בחנו למעשה מספר חלופות העומדות על הפרק לבעיותיה הכלכליות של בת-ים. החלופות היו איחוד או חלוקת הכנסות עם מי מן הרשויות הסובבות את בת-ים והיו כלולות במנדט הועדה (תל-אביב יפו, ראשון לציון וחולון).

בין היתר בחנו מודלים שונים של איחודי רשויות בסדר גודל שכזה בעולם, ובמקביל בחנו ממצאים שונים מאיחודי הרשויות המקומיות שבוצעו בעבר בישראל. הספרות והממצאים האמפיריים בעולם מבציעים לרוב על היעדר יתרון לגודל באיחודי רשויות גדולות שכאלו (כל 4 הרשויות הן מעל ל-100 אלף תושבים). המשמעות היא כי איחוד לאו דווקא צפוי להביא לשיפור ביעילות הרשות המאוחדת החדשה. כמו כן, לרוב איחודי ענק שכאלו כוללים מרכיב של ביזור סמכויות מהממשלה המרכזית למקומית במודל של איחוד מטרופוליני. במקרה הנוכחי סוג כזה של איחוד לא עמד על הפרק.
~~על אף העובדה שלא צפוי להתרחש יתרון לגודל כתוצאה מהאיחוד, הרי שעדיין צעד שכזה יכול לתרום לכלכלת העיר בת-ים. הבעיה שבת-ים עומדת לפניה בשנים האחרונות היא היעדר הכנסות עסקיות מספקות, אשר יוכלו לתמוך ברמת הוצאה כפי שבת-ים מקיימת כיום (בשנים האחרונות בת-ים אינה מקיימת  תקציב מאוזן ומסתמכת על מכירת נכסים או הלוואות לאיזון שוטף). יש להדגיש כי לא עלו בועדה תימוכין לכך שבת-ים מתנהלת בצורה בעייתית, אך בסופו של דבר רשות מקומית בישראל מחויבת לפעול על פי החוק, ובו נקבע כי על הרשות המקומית לקיין תקציב מאוזן.

טענתה של בת-ים בדבר היעדר צדק חלוקתי בין בת-ים למי מן הערים הסובבות אותה ובדגש על תל-אביב יפו סבבה בעיקר את סוגיית השטחים מניבי הארנונה הממשלתית של תל-אביב יפו ובדגש על הקריה הביטחונית וקריית הממשלה בלב תל-אביב יפו. ההכנסות משטחים אלו אמנם גבוהות (עשרות מיליוני ₪ לשנה), אך הן משקפות שיעורי הנחה הניתנים לגופים ממשלתיים בשיעור גבוה (בין 70%-45%), ונגיסה משמעותית נוספת לטובת חלוקת הכנסות עם עיריית בת-ים הינה מורכבת, ובכל מקרה, לא צפויה להביא לפתרון אפילו חלקי של עיריית בת-ים בהווה, לא כל שכן בעתיד, כפי שגם עלה לא אחת בדיוני הועדה.

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה