אינטגרציה בין אוטובוסים לרכבות

חלק עיקרי מפעילות ADALYA הינו ניהול מנהלת התחבורה הציבורית. במסגרת זו, מתבצעת פעילות בנושא האינטגרציה בין אוטובוסים לרכבות משנת 2010.
בחודש פברואר 2014 פורסם מכרז לקבלת שירותים בתחום, מספק חדש שייבחר. עיקר הפעילות בנושא הינו בתחומים הבאים:
  • הפעלת קווי הזנה ופיזור אל ומתחנות הרכבת,
  • תיאום לוחות הזמנים בין הרכבת לבין האוטובוסים,
  • טיפול בתשתיות המשמשות את האוטובוסים בהגעה אל תחנת הרכבת,
  • טיפול בתשתיות המשמשות את הנוסעים להמתנה לאוטובוסים בסמוך לתחנות הרכבת,
  • טיפול במידע הניתן לציבור הנוסעים על פעילות קווי האוטובוס המשרתים את תחנות הרכבת,
  • התמצאות הנוסעים בכל הקשור לאופן ההגעה אל תחנות האוטובוס הסמוכות לתחנת הרכבת,
  • טיפול בתעריפי הנסיעה המשולבת באוטובוסים וברכבות.
ADALYA ערכה בתיאום עם המזמין את מסמכי המכרז, סייעה ללקוח בבדיקת ההצעות ומלווה את הליכי היישום.
ההליך המכרזי שנוהל היה מורכב. המציעים נדרשו להצגת צוות מגוון של יועצים שיתן מענה לכל הנושאים שצוינו לעיל הן בהיבטים התחבורתיים והן בהיבטים התשתיתיים. הוגשו 6 הצעות כאשר בסיומו של שלב בדיקת ההצעות שנוהל על ידי ADALYA, בפיקוח ועדת ההתקשרויות של משרד התחבורה, נבחר ספק חדש שיבצע את העבודה בשנים הבאות.
פעילות הספק נעשית תחת פיקוח ובקרה הדוקים ובניהול של ADALYA על מנת לוודא שהפעולות שנעשות משתלבות  בראייה הכוללת של ענף התחבורה הציבורית.
העבודה שעשינו השפיעה באופן משמעותי על משתמשי התחבורה הציבורית שעושים שימוש משולב בשירות הרכבתי ובשירות האוטובוסים בכל הקשור לשילוביות ביניהם ובכך הפכה את השירות לאטרקטיבי יותר ולזמין למספר גדול יותר של נוסעים.

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה