הערכת השפעות איפמקט של קבוצת LR

עדליא ייעוץ כלכלי lr group
קבוצת LR מפתחת בונה ומנהלת מיזמי חקלאות ותשתית בתחומי האנרגיה, תקשורת סלולרית ולוויינית, שיכון ומים במדינות מתפתחות. החברה עובדת לאורך שרשראות ערך חקלאיות ובונה מתקני עיבוד ואחסון של יבול חקלאי ומתקני תשתית חקלאיים וכמו כן מספקת שירותי שיווק תוצרת ותמיכה בידע חקלאי. החברה גם בונה ומשפצת חוות חקלאיות קיימות ומבנים קהילתיים כגון בתי ספר, מרפאות וכנסיות.

אחרי עשרות שנים של פיתוח פרויקטים ברחבי העולם שלהם השפעה ארוכת טווח על האוכלוסייה המקומית, החליטה קבוצת LR לגייס הון ממגזר השקעות האימפקט העולמי. אך לקבוצה חסרו המתודולוגיות הסביבתיות והחברתיות או הכלים הנחוצים כדי להעריך את היקפו ומיקומו של הון כזה.

ADALYA נתנה מענה לצורך זה בייעוץ אסטרטגי לקבוצת LR על דרכים לשלב מתודולוגייה של הערכת השפעות סביבתיות וחברתיות בתוך תהליך פיתוח הפרויקטים של החברה. תחילה ניתחנו אלו אינדיקטורים סביבתיים וחברתיים רלוונטיים לפעילות LR, בהתבסס על מחקר אקדמי. בהמשך, כתבנו את  "LR Group Impact Indicator Report" המפרט את אינדיקטורי ההשפעה העיקריים שלהם מחויבת החברה ומסביר את המתודולוגיה שדרכה ניתן להשיג השפעה באינדיקטורים אלה.

בשלב השני ADALYA תמכה בישום מתודולוגיית ההשפעה של פעילות קבוצת LR על ידי ניהול מחקרי חלוץ (פיילוט) לאמידת האימפקט של שנים ממיזמי החברה . לבסוף, עדליא סייעה ל- LR בפיתוח אסטרטגיית אימפקט כוללת שאומצה על ידי הנהלת הקבוצה ותיושם במהלך 2015.

צפו בעמי לוסטיג מנכ"ל LR מדבר על פרוייקטי אימפקט באפריקה - לסרטון
 
 

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה