קידום תחרות בתחבורה הציבורית

מתחילת שנות ה-2000, החל משרד התחבורה ליישם את החלטת הממשלה לרפורמה בענף התחבורה הציבורית באוטובוסים הכוללת העברה של פעילות מאגד ודן למפעילים אחרים בהליך תחרותי.

משנת 2003 מפעילה ADALYA את מנהלת התחבורה הציבורית, שמטרתה יישום הרפורמה, פרסום מכרזים להפעלת קווי שירות וסיוע למשרד בתכנון תחבורתי , כלכלת תחבורה, ביצוע סקרים ומחקרים בענף מרובה מפעילים.

בשלבים הראשונים, משרד התחבורה בסיוע ADALYA התמודד עם קושי שהתבטא בריכוז מירב הידע על הענף בידי אגד ודן. האתגר היה לייצר תהליך, שבמסגרתו יועבר הידע למשרד התחבורה, תוך שיתוף פעולה של אגד ודן ורתימתם לנושא, על אף שבאופן טבעי לא תמכו במהלך. 

בשלבים מאוחרים יותר, האתגר היה מינוף תהליך הרפורמה לשיפור רמת השירות לציבור, התמודדות עם ענף מרובה מפעילים ומתן פתרונות לכשלי שוק כגון פגיעה במעמד הנהגים, שימוש בתשתיות תחבורה קיימות על ידי מפעילים חדשים ,כרטוס משותף בין מפעילים שונים ועוד.

הישגי הרפורמה באו לידי ביטוי בין השאר:
  • בהפחתת תעריפי הנסיעה
  • הרחבת השירות הן ע"י הגברת תדירות הנסיעות והן ע"י מתן שירות לאזורים שלא שורתו בעבר (לדוגמא: העיר רהט)
  • שיפור איכות המידע המסופק לנוסעים בתחנות, על האוטובוסים ובאמצעים אחרים
  • הצערה של צי האוטובוסים
  • הטמעה של טכנולוגיות מתקדמות לניהול צי רכב וכרטוס חכם
  • שדרוג האוטובוסים עצמם (הוספת נקודות USB, מסכי מידע, נגישות לבעלי מוגבלויות ועוד).
ברמה המשקית הלאומית תהליך הרפורמה ושיפור רמת השירות תרמו  לגידול במספר המשתמשים בתחבורה הציבורית. לגידול השימוש בתחבורה הציבורית השפעה חיוביות על המשק כולו בדמות של שיפור הניידות (במיוחד לאוכלוסיות חלשות), הפחתת זיהום האוויר, ניצול טוב יותר של משאבי הקרקע והפחתת הגודש בכבישים. גם הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (וועדת טרכטנברג),הייתה ערה להשפעות החיוביות של הגדלת השימוש בתחבורה ציבורית, בדוח הוועדה צוין שהגדלת שיעור השימוש בתחבורה ציבורית באחוז אחד שוות ערך לחסכון של כ-400 מיליוני ₪ למשק בשנה.  

-----------------------------------
חברת ADALYA מלווה את משרדי התחבורה והאוצר בתהליך הרפורמה בתחבורה הציבורית בישראל.

במסגרת פעילות זו עסקה ADALYA בסיוע לגיבוש מדיניות תחרות בתחום התחבורה הציבורית, פרסום עשרות מכרזי הפעלה של קווי שירות בתחבורה הציבורית, הטמעה של מערכות טכנולוגיות בתחום התח"צ (כרטוס חכם, מסלקה, ניהול צי רכב), לווי והטמעה של מערכות לניהול הענף, כדוגמת: מערכת רישוי קווי השירות, מערכת ספירות נוסעים מערכת דיווחים ועוד, תכנון קווי שירות, ביצוע סקרים בהיקפים גדולים לאמוד את הביקוש והצרכים לשירותי תח”צ.

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה