תוכנית אסטרטגית לשידור הציבורי

ADALYA שותפה בקבוצת הייעוץ בראשות רם בלינקוב מנכ"ל עמרב, אשר סייעה לוועדה לבחינת המתווה העתידי של השידור הציבורי בישראל ("ועדת לנדס") וממשיכה בהכנת התשתית להקמת תאגיד השידור הציבורי החדש.

מרבית המדינות הדמוקרטיות מקיימות שידור ציבורי עצמאי, אשר מייצר תכני איכות המהווים אלטרנטיבה לגופי השידור המסחריים, בטלוויזיה, ברדיו ובמדיה הדיגיטלית.

רשות השידור, המהווה מיום הקמתה את גוף השידור הציבורי בישראל, נתונה מזה שנים רבות במשבר עמוק. במהלכו היא איבדה את הרלבנטיות שלה בין היתר עקב הירידה הדרסטית בשיעורי הצפייה בערוצי הטלוויזיה אותם היא מפעילה, התערבות פוליטית בתכנים ומאבקים פנימיים בלתי פוסקים. לאור זאת, מקור ההכנסה העיקרי של הרשות - אגרת הטלוויזיה – איבד לחלוטין את הלגיטימציה הציבורית שלו.

האתגר בעבודת הייעוץ, נבע מהצורך לפתח מודל של שידור ציבורי יעיל ועצמאי (תוכנית, מבנית וכלכלית), עם גמישות ניהולית וכלים לפיתוח אתוס של מצוינות, חדשנות ורלבנטיות.

לצורך השגת המטרה, נערך ניתוח מעמיק של מכלול ההיבטים הכרוכים בהפעלת שידור ציבורי, תוך בחינת מודלים שונים של גופי שידור ציבוריים באירופה.
הניתוח הביא למסקנה חד משמעית לפיה לא ניתן להשיג את היעדים במסגרת רשות השידור הקיימת ולפיכך אומץ מודל של סגירת הרשות הקיימת והקמת תאגיד שידור ציבורי חדש. החלופה שנבחרה נתמכת בהמלצות פרטניות הנוגעות למכלול ההיבטים הכרוכים בהקמת תאגיד שידור ציבורי,לרבות:
  • מחויבות להשקעה מינימלית בתוכן
  • הגדרת ממשל תאגידי ראוי
  • מבנה ארגוני חדש ויעיל
  • תוכנית עסקית, הכוללת מודל הכנסות (ביטול אגרת הטלוויזיה)  ובניית תקציב
  • תוכנית הצטיידות בציוד טכנולוגי חדש ותשתיות נדל"ן מותאמת להפעלת תאגיד שידור ציבורי מודרני.
ההמלצות, שהוטמעו בדוח הוועדה הציבורית, עברו לשלב יישום מעשי, עם אישורו של חוק השידור הציבורי (2014). בהתאם לחוק מונה הכנ"ר כמפרק רשות השידור, אגרת הטלוויזיה תבוטל והותוותה הדרך להקמתו של תאגיד שידור ציבורי חדש.

מהלך זה צפוי להשפיע על כלל הציבור הן בהחזרתו של השידור הציבורי האיכותי למרכז מפת השידורים ממנה הוא נעדר בשנים האחרונות, והן בהפחתת נטל תשלום אגרת הטלוויזיה.

עבודה זו כללה סקירה בינ״ל, ניתוח אסטרטגי, תוכנית כלכלית ועסקית של משמעויות התוכנית.
 

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה