תמונת מצב של השלטון המקומי בישראל

מיהו השלטון המקומי, מה התרחש בו בעשור האחרון ומהם האתגרים שעומדים בפני מקבלי ההחלטות בתחום בעתיד הקרוב? על סוגיות אלה ינסה מאמר קצר זה לענות.

השלטון המקומי בישראל מונה 257 רשויות מקומיות:
אין הבדל מהותי בין עיריות ומועצות מקומיות, כאשר בעשורים האחרונים גם חלק מהמועצות האזוריות עברו תהליך של פירבור, והאופי החקלאי בחלק מהן הולך ומתפוגג. השלטון המקומי בישראל עבר בעשור האחרון רפורמה תקציבית דרמטית. ממצב בו כמחצית מהרשויות המקומיות היו בגירעונות בתחילת שנות ה-2000 הרי שהמצב כיום שונה לחלוטין: הנתונים מצביעים על תמונה חד משמעית באשר לתהליך ההבראה הפיננסית שעברו הרשויות המקומיות. נכון להיום ההתנהלות התקציבית ברובן המכריע של הרשויות סביר ואף למעלה מכך. הגורם שהביא לתהליך זה היה גידול בהכנסות העצמיות מצד אחד ופיקוח ממשלתי הדוק על הוצאותיהן של רשויות מקומיות קורסות מצד שני.

 
ולמרות כל זאת, מצב תקציבי טוב של רשות מקומית אינו יעד עבודה ראוי מצידה. היעד אליו יש לשאוף הוא רמת שירות נאותה לתושב (תוך שמירה על תקציב מאוזן). אין בנמצא, נכון להיום בישראל, מדד המציג את רמת השירותים המקומית, וזאת בניגוד לחלק ניכר ממדינות העולם המפעילות מדד שכזה. בהיעדרו, כל אמירה בנוגע לשינוי שחל ברמת השירותים המקומית הינה בגדר ניחוש בלבד. 

ואם צריך להציג בתרשים אחד את בעייתו המרכזית של השלטון המקומי, הרי שזו תוגדר כאי שוויון בהכנסות בין רשויות חזקות לחלשות. ניתן לראות כי שלושת האשכולות החלשים, המורכבים בעיקרם מרשויות לא יהודיות, חרדיות או פריפריאליות, "מנותקים" מיתר האשכולות בכל הנוגע להכנסות לתושב. הפער המשמעותי נובע מההכנסות העצמיות (ארנונה עסקית ויתר הכנסות עצמיות) בין רשויות אלו ליתר הרשויות. 

אתגרי הרגולציה בשלטון המקומי בעתיד הינם לכן: המשך המגמה של שמירה על אחריות תקציבית תוך וידוא כי רמת השירותים המקומית משתפרת גם כן. זאת תוך צמצום הפערים הכלכליים בין הרשויות, בין אם ב"הגדלתה של העוגה" התקציבית באמצעות פיתוח כלכלי יעיל יותר ברשויות אלה ובין אם באמצעות "חלוקה מחדש של העוגה" בין הרשויות עצמן.

---------------------------------------
חברת ADALYA מלווה בשנים האחרונות בכל הנוגע לייעוץ ברגולציה בתחום השלטון המקומי את משרדי הפנים והאוצר.

במסגרת פעילות זו ביצעה ADALYA מחקרים רבים העוסקים בתכנון מדיניות מוניציפאלית של חלוקת הכנסות בין רשויות, איחודי רשויות מקומיות, קידום מעמד האישה, תכנון מדיניות ארנונה, פיתוח הון אנושי והגדרות תפקידים ברשויות, סל שירותים מחייב ועוד. פעילות זו לוותה בניתוח סוגיות הקשורות לכלכלת שלטון מקומי, רגולציה, מכרזים, חקיקה, תכנון גיאוגרפי ועוד.

לפרטים נוספים אנא פנו לראש תחום מחקר ושלטון מקומי - עודד סטקלוב 
צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה