מקרי מבחן

יצירת השפעה רבת ערך
עדליא ייעוץ כלכלי הגברת נגישות עסקים

ייעוץ לועדת האיחוד תל-אביב -בת-ים

עדליא ייעוץ כלכלי בניית מנגנון

תכנית אסטרטגית לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב

עדליא ייעוץ כלכלי בניית מנגנון

שינוי מאפייני השימוש ברכב פרטי

עדליא ייעוץ כלכלי בניית מנגנון

מימון פרויקטים בתחום התשתית התחבורתית

עדליא ייעוץ כלכלי בדיקת נאותות לצורך רכישה

איחוד רשויות מטרופוליני

עדליא ייעוץ כלכלי כנס השקעות

בניית מאגר מידע עבור הא"א

עדליא ייעוץ כלכלי הנגשת מידע לציבור

אינטגרציה בין אוטובוסים לרכבות

עדליא ייעוץ כלכלי קביעת אמות מידה לשירות תאגידי מים וביוב

השפעת איסור שימוש במטבע ללא הילך חוקי

עדליא ייעוץ כלכלי ניתוח השקעות אימפקט

הערכת הנזק הכלכלי באסון עברונה

עדליא ייעוץ כלכלי כנס השקעות

כנס השקעות אימפקט

עדליא ייעוץ כלכלי תוכנית אסטרטגית לשידור הציבורי

קביעת אמות מידה לשירות תאגידי מים וביוב

עדליא ייעוץ כלכלי ניתוח עלות - תועלת

עלות-תועלת משירות אזרחי-לאומי

עדליא ייעוץ כלכלי ניתוח השקעות אימפקט

ניתוח השקעות אימפקט ביבשת אפריקה

עדליא ייעוץ כלכלי - ערך משותף באנר עליון

אמידת עלויות נשירה ממערכת החינוך

עדליא ייעוץ כלכלי גידול מודל

ייעוץ אסטרטגי לסוכנות לעסקים קטנים

עדליא ייעוץ כלכלי הנגשת מידע לציבור

הנגשת מידע לציבור המשתמשים בתח"צ

עדליא ייעוץ כלכלי אמידת עלויות אכיפת הגביה

אמידת עלויות אכיפת הגביה

עדליא ייעוץ כלכלי ביצוע בדיקת קדאיות כלכלית

בדיקת כדאיות כלכלית על פי נוהל פר״ת

עדליא ייעוץ כלכלי גידול מודל

גיבוש מודל בתעריפי ארנונה ברשויות המקומיות

עדליא ייעוץ כלכלי הגברת נגישות עסקים

הגברת נגישות עסקים קטנים לאשראי

עדליא ייעוץ כלכלי - ערך משותף באנר עליון

הערכת השפעות איפמקט של קבוצת LR

עדליא ייעוץ כלכלי ניתוח השקעות אימפקט

קידום תעסוקתי לאוכלוסיות מודרות

עדליא ייעוץ כלכלי ייעול ניהול משק המים

ייעול ניהול משק המים ברשות מקומית

עדליא ייעוץ כלכלי קידום תחרות בתחבורה

קידום תחרות בתחבורה הציבורית

עדליא ייעוץ כלכלי בדיקת נאותות לצורך רכישה

בדיקת נאותות Due diligence

עדליא ייעוץ כלכלי בניית מנגנון

אופטימיזציה למערך הסעת עובדים בקמ"ג

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה