אמידת עלויות אכיפת הגביה

משתמשים בכביש חוצה ישראל שלא שילמו את אגרת הנסיעה במועד מחויבים בסכומי פיצוי והחזר הוצאות (פו"ה) ששיעורם נקבע בהתאם לעלויות בפעול שנגרמו לזכיין/מפעיל הכביש לצורך ביצוע אכיפת הגביה. מטרת העבודה היא אמידת עלויות האכיפה של הזכיין/מפעיל, עבור הרשות הממונה, חב' חוצה ישראל במסגרת הפיקוח והבקרה על יישום הסכמי זיכיון בפרויקטי PPP ובהתאם להמלצה לעדכון סכומי הפו"ה. 
עמדו בפנינו מספר אתגרים שונים:

לימוד מעמיק של מבנה עלויות הזכיין וגזירת עלויות האכיפה בהתבסס על הוראות החוק והתקנות, זאת כאשר יש להסתמך בעיקר על מידע המצוי אצל הזכיין, בעל העניין המרכזי. 

לתוצאות הבדיקה היו השלכות כספיות מהותיות על הזכיין ולכן נדרשת התמודדות מול אינטרסים כלכליים רבי עוצמה. 
העבודה כוללה לימוד וניתוח של פונקציית ההוצאות של הזכיין ומפעיל הכביש, ניתוח של סביבת הפעילות והתמריצים שלהם, לימוד של המסגרת החוקית וההסכמית בה הם פועלים וליווי של הרשות הממונה בכל הליכים הפורמאליים. בין השאר גם שימוע לזכיין והתייחסות לטענותיו ביחס לממצאי העבודה, ועבודה מול הגורמים הרלוונטיים במשרד התחבורה והאוצר עד לעדכון סכומי הפו"ה בתקנות.

תוצאות הפרוייקט איפשרו עדכון של סכומי הפו"ה, כך שישקפו את עלויות אכיפת הגביה בפועל. סייענו לרשות הממונה,  לייצר ערך ציבורי כך שלאורך השנים, הופחתו הסכומים בכ-85% ביחס לסכומי הפו"ה עם תחילת הפעלת הכביש, בהתאם לקבוע בתקנות. 

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה