ייעוץ אסטרטגי לסוכנות לעסקים קטנים

מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, כמו במרבית המדינות המפותחות, מהווה מנוע הצמיחה של המשק, מייצר את מרבית מקומות התעסוקה בו ומהווה מעל 99% מכלל העסקים בישראל.

עד לא מכבר סביבת הפעילות של עסקים קטנים ובינוניים בישראל, על אף הקשיים, החסמים והכשלים האובייקטיביים הרבים הטמונים בה, שלא בדומה למדינות מפותחות רבות, לא נתמכה במדיניות ממשלתית עקבית. להבדיל ממדינות רבות אחרות, בישראל לא רק שלא קיים חוק עסקים קטנים ובינוניים, אלא גם לא היה קיים גוף ממלכתי בעל יכולת וסמכות לייצג את האינטרסים של מגזר עסקי זה מול הממשלה בהקשר של רגולציה מכבידה מחד והמכיר בצורה מעמיקה את הצרכים ומסוגל לספק סיוע מועיל ונגיש לעסקים ויזמים מאידך. מתוך הכרה במצב זה, הוקמה לפני מספר שנים במשרד הכלכלה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, אשר שמה לעצמה מטרת על להפוך לגוף ממלכתי זה ולפרוס מערך תמיכה וסיוע יעיל אשר יקדם מגזר עסקים זה.

האתגר שעמד בפנינו היה לבסס גוף ממשלתי משפיע ומועיל משמעותית ליצירת סביבה ידידותית לפעילות עסקים קטנים ובינוניים, לצבור בסיס ידע, לגבש מדיניות עקבית ומבוססת רב שנתית לקידום המגזר, אשר נתמכת בתכנית פעולה, מבנה ארגוני, משאבי תקציב ותשתיות בשטח. 

הפתרון היה ללוות את התהליך מזה מספר שנים, תוך מתן ייעוץ אסטרגי וביצוע מספר פעולות המספקות תשתית לקידומו:
  • הכנת תכנית אסטרטגית לקידום פעילות עסקים קטנים ובינוניים בישראל המבוססת על: מיפוי מעמיק של מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, ביצוע סקירה בינלאומית נרחבת של מדיניות סיוע ממשלתי ליצירת סביבה ידידותית לפעילות עסקים אלה ואופן יישומה, ביצוע סקר נרחב בקרב העסקים בישראל וסקירת ספרות נרחבת בנוגע לחסמים וכשלים לפעילות העסקים בישראל.
  • גיבוש וניתוח חלופות למודל הפעלה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים והמלצות למבנה ארגוני התומך ביישום התכנית האסטרטגית.
  • גיבוש וסיוע ביישום תכנית פעולה ממשלתית רב שנתית, לרבות סיוע באפיון ויישום כלי סיוע ממשלתיים חדשים ושיפור והגברת השפעה של כלי סיוע קיימים (כגון: קרן הלוואות בערבות המדינה).
  • גיבוש וליווי תהליכים מכרזיים מורכבים ביותר להקמת מערך שטח אפקטיבי ונגיש (מרכזי מעוף) ותשתיות נלוות של הסוכנות (בקרה, סקרים, יועצים מקצועיים ועוד).
  • הקמת תשתית הידע על מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, ע"י אפיון וניתוח סקרים תקופתיים וסקרים בנושאים שונים גביהם נדרש לממשלה ידע חיוני לעיצוב מדיניות וקבלת החלטות, גיבוש חוברת תקופתית המרכזת ידע עדכני על מצבם של עסקים בישראל.
  • אפיון תכנים לאתר האינטרנט של הסוכנות, המנגיש את הידע ואת השירותים לעסקים ויזמים.
  • גיבוש מערך הערכת הצלחה ותועלת של כלי סיוע ממשלתיים (מערך יעוץ מקצועי, קרן הלוואות בערבות המדינה).
ADALYA הצליחה ליצור בסיס ידע רחב על מצב העסקים הקטנים בישראל, המאפשר לממשלה לגבש מדיניות עידוד פעילותם ולעקוב אחר הצלחתה. הצלחנו לסייע בחיזוק גוף ממשלתי מקצועי הדואג ליצירת סביבה ידידותית לפעילות עסקים קטנים ובינוניים. לסייע ביצירת מערך המעוף הפועל כזרוע ארוכה של הממשלה כמערך מרכזים מקצועי נגיש ויעיל שעומד לרשות היזמים והעסקים הקטנים והבינוניים ומעמיד שירותים ומידע זמינים ובהתאם לצורך. ואף לסייע בעיצוב שינויים ושיפורים בקרן הלוואות בערבות המדינה אשר הגביר את היקף האשראי המסופק בידי הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים.
----------------------------------------------------------
חברת ADALYA מייעצת ומלווה מזה מספר שנים אחרונות את הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה ע"י ייעוץ אסטרטגי, תהליכי, ארגוני, סטטיסטי וכלכלי, תוך סיוע ביישום תהליכים אסטרטגיים.

במסגרת פעילות זו ביצעה ADALYA סקירות בינלאומיות העוסקות במדיניות עידוד פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים במדינות השונות, אפיינה, הנחתה את ביצוע וניתחה ממצאי סקרים רבים, בצעה עבודה אסטרטגית נרחבת, אשר קיבלה ביטוי בתכנית פעולה רב שנתית, סייעה ביישום צעדי מדיניות, לרבות על ידי גיבוש וליווי תהליכים מכרזיים מורכבים ומוצלחים באמצעותם מפעילה הסוכנות, בין היתר, את כלי הסיוע לעסקים ויזמים.       

לפרטים נוספים אנא פנו לראש תחום כלכלה אסטרטגיה ומכרזים – אלינה רוסין

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה