מבנה ארגוני למחלקת שפ"ע ברשות מקומית

מחלקת שפ"ע (שיפור פני העיר) בשלטון המקומי אמונה על טיפול במגוון סוגיות, בחלקן גורפות בכל הרשויות המקומיות, כגון טיפול באשפה למשל ובחלקן ייחודיות לרשויות מסויימות וברשויות אחרות מתקיימות במחלקות אחרות (כמו למשל סיוע לעסקים). חברת עדליא (צוות עובדים שמנה את עמית אגמי, דפי דרורי ועודד סטקלוב) סייעה למשרד הפנים בגיבוש מבנה ארגוני יעיל ואחיד למחלקות השפ"ע, בכדי להציע לרשויות מודל עבודה סדור לנושא. עבודת עדליא התבססה בין היתר על עשרות ראיונות עומק וסיורים ברשויות מקומיות ממגוון סוגים בישראל, סקירת מודלים בעולם להפעלת מערך שכזה, שיחות עם מומחים ועוד. השאיפה היא כי רשויות יבחרו לאמץ את מודל הפעולה המוצע ובכך תשתפר (גם אם בקצת...) רמת השירות לתושב.

לינק לעבודה בנושא:
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/municipal-organizational/he/home_main_local-government_municipal-corporations_municipal-organizational-001.pdf

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה