שינוי מאפייני השימוש ברכב פרטי

משרד התחבורה הזמין מחקר מקיף מקבוצת חברות ייעוץ, בנושא דרכים לשינוי מאפייני השימוש ברכב פרטי וההשלכות התנועתיות והכלכליות כתוצאה מכך. המחקר בחן דרכים פעולות שונות אשר יש בהן פוטנציאל השפעה על רמת השירות במערכת הדרכים ובהן: הגדלת מקדם המילוי של הרכב, נסיעות משולבות ברכב פרטי ובתחבורה הציבורית ושינוי בשעות הנסיעה של כלי הרכב.
במסגרת המחקר, ADALYA היתה אחראית על ביצוע מחקר השוואתי בינלאומי, אשר בחן תכניות המעניקות "יחס מועדף" לבעלי רכב פרטיים המשתפים נוסעים נוספים בעת נסיעתם למחוז חפצם. יחס מועדף זה יכול לבוא לידי ביטוי במגוון רחב של אמצעים. לדוגמא: יצירת נתיבי תחבורה מהירים בכניסה לערים המותרים לנסיעה ברכבים עם מספר נוסעים מינימאלי (נתיבי HOV), יצירת נתיבי HOT ("אגרת תפוסה"), שבהם נהוגה אגרה משתנה, שהולכת וקטנה ככל שמספר הנוסעים ברכב גדל. הענקת עדיפות לבעלי רכבים המשתפים נסיעות במתחמי חנייה עירוניים וכן ביצירת תמריצים כלכליים (מגזר ממשלתי ופרטי) לאלו המשתפים נוסעים בדרכם לעבודה. תמריצים אלו יכולים להיות חיוביים (בונוסים, החזר דלק וכדומה) או תמריצים שלילים (הטלת קנסות והיטלים).
בנוסף, נבחנו פרויקטים שונים בהם נעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים כדוגמת אפליקציות סלולריות ואתרי אינטרנט, לצורך שתוף נסיעות ועל ידי כך שינוי בשיעורי התפוסה ברכבים פרטיים בציי רכב של ארגונים עסקיים שונים.
שימוש בניתוח עלות-תועלת שנעשה על ידי משרד התחבורה הבריטי, מראה כי שיתוף נוסעים הינו הכלי היעיל ביותר לצמצום גודש תעבורתי וצמצום זיהום אוויר. ברמה הלאומית על כל 1 ליש"ט שמוצאים על תוכניות לשיתוף נוסעים התועלת הינה 72 ליש"ט (benefit to cost ratio of car sharing).    
ממצאי המחקר משמשים את משרד התחבורה ככלי תומך בקבלת החלטות מדיניות בנושא. 

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה