בדיקת כדאיות כלכלית על פי נוהל פר״ת

ADALYA מתמחה בביצוע בדיקות כדאיות כלכלית של פרויקטים על פי נוהל פר"ת, שפותח ע"י משרדי התחבורה ומשרד האוצר. הנוהל מגדיר את מתודולוגית העבודה לביצוע בדיקות כדאיות כלכלית של פרויקטים תחבורתיים. הבדיקה מבוצעת מנקודת המבט של כדאיות למשק הלאומי ואמורה לזהות את מגוון היתרונות התחבורתיים והסביבתיים של ביצוע הפרויקט, לכמת אותם למונחים כספיים ולהשוות אותם אל מול חלופת אי ביצוע הפרויקט. 

 
עדליא ביצעה בשנים האחרונות מגוון בדיקות כדאיות כלכלית של פרויקטים בתחום תשתית התחבורה ובכלל זה: הוספת נתיב רביעי בקטע המרכזי של כביש 6, הכביש האמריקאי בירושלים, כביש 55, הקמת מנהרות בצומת הגבעה הצרפתית בירושלים, ועוד. 

בדיקות הכדאיות הכלכלית מבוצעות על ידי צוות הכולל מתכנן תחבורה, מודליסט וכלכלן תחבורה. 

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה