הקלת רגולציה בתחום סימון מוצרי טקסטיל

במסגרת פרויקט עבור הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, ביצעה עדליא סקירה והשוואת חקיקה בינלאומית בנוגע לחובות היצרן והיבואן לסמן מוצרי טקסטיל.
הסקירה כללה את הרגולציה הקיימת בנידון באיחוד האירופי ובמדינות הבאות: ארה"ב, בריטניה, אירלנד, אוסטרליה, קנדה, פולין וניו- זילנד (וכן מסמכי סקירות בינלאומיות שנעשו במדינות נוספות ע"י גורמים בלתי רשמיים).
בסקירה נבדקו החובות הרגולטוריות החלים על היצרן/ היבואן בכל אחת מהמדינות לעיל בנוגע לפירוט הרכב החומרים מהם עשוי מוצר הטקסטיל, כתיבת הוראות שימוש וטיפול במוצר (כביסה, גיהוץ וכדומה), וציון פרטי היבואן והיצרן של המוצר.
כמו כן בחובה לכתוב מידע זה בשפה מסוימת (אחת או יותר).
כדי לגבש המלצה להקלת רגולציה בנושא, התמקדה עדליא בסוגיית אופן חיבור התווית למוצר: האם המדינות השונות מחייבות את היצרנים והיבואנים לחבר את התווית למוצר באופן פרמננטי (תפור לגוף המוצר), או מאפשרות גם חיבור זמני הניתן להסרה לאחר הקנייה.
 בעקבות הפרויקט, ביוני 2018 נכנס לתוקף תיקון לצו הגנת הצרכן והופחתו החובות הרגולטוריים לסימון מוצרי טקסטיל.

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה