הגברת נגישות עסקים קטנים לאשראי

האשראי הבנקאי הוא אמצעי המימון העיקרי לעסקים קטנים בישראל. הנגישות לאשראי עולה כאחד החסמים המשמעותיים ביותר בעיני העסקים הקטנים עצמם, כאשר גם ניתוח אובייקטיבי מקצועי של מצב, תנאי והיקף אשראי לעסקים קטנים בישראל מעלה קיום כשל משמעותי. לאור מצב זה מנסה הממשלה מזה מספר שנים למצוא כלים להגברת הנגישות של עסקים קטנים לאשראי וסיוע לעסקים אלו בהתמודדות עם כשל זה.

האתגר: בעשור האחרון כחלק מניסיון לתת מענה להתמודדות עם כשל הנגישות לאשראי פעלה הממשלה בין היתר לסיוע לעסקים הקטנים באמצעות הפעלת קרן הלוואות בערבות המדינה, זאת במספר ניסיונות שונים, ותוך הפקת לקחים. על אף שכלי זה של קרן הלוואות בערבות המדינה איננו כלי יעודי למדינת ישראל ומתבסס על ניסיון הנהוג לפתרון כשל הנגישות לאשראי במדינות רבות אחרות, על מנת לתת מענה משמעותי לכשל נדרש לדאוג לכך שהיקף הסיוע יהיה מספק, כמו גם לכך שהסיוע יגיע לקהל היעד הנכון ובאמת יגביר את הנגישות לאשראי ולא יחליף אשראי קיים הניתן ע"י המערכת הבנקאית בכל מקרה.
כחלק מתהליכי הפקת הלקחים בתחום וניסיון למצוא שיטה ולאפיין כלי שנותן מענה לאתגר, עשתה ADALYA עבודת ניתוח תהליך הפעילות של הקרנות שהופעלו ע"י המדינה בעבר, סקירת ספרות וראיונות עומק, סקר שביעות רצון של עסקים שקיבלו אשראי מהקרן ועסקים שסורבו ע"י הקרן, השוואה בינלאומית לגבי היקף האשראי הניתן בערבות המדינה במדינות השונות כחלק מהתוצר במדינה.

לאור ממצאי הניתוח גובש ואופיין תהליך חדש להפעלת הקרן ומאפייני עסקים להם צריך הקרן לתת מענה.העבודה יצרה השפעה באמצעות הפעלת קרן חדשה בערבות המדינה, המספקת אשראי כולל בהיקף גבוה משמעותית והפונה לעסקים קטנים הזקוקים לסיוע.

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה