בדיקת נאותות Due diligence

העבודה כללה Due diligence כלכלי לבחינת רכישת חברת פארמה עבור לקוח פרטי וגיבוש חבילת מימון לביצוע העסקה.

לצורך כך בוצע ניתוח פעילות של החברה הרוכשת ופעילות החברה הנרכשת לצורך הערכת הסינרגיה הגלומה בעסקה ואמידת הסיכונים המסחריים כתוצאה מביצוע העסקה. נותחו גם צרכי המימון של החברה הנרכשת ובטחונות החברה הרוכשת לשם גיבוש חבילת מימון כוללת לעסקה, לרבות מימון רכישת החברה ומימון פעילותה השוטפת של החברה הנרכשת.
בנוסף, נבנתה תחזית פיננסית לצורך הוכחת כושר ההחזר של החברה הנרכשת ולצורך אמידת הדיבידנד אותו צפויה הרוכשת למשוך, שישמש כמקור עיקרי לשירות החוב שיגויס לצורך מימון הרכישה.

בסיום הפרוייקט גובשה חוות דעת בנוגע לכדאיות מימוש העסקה, סיכונים מסחריים גלומים ואומדן הסינרגיה הנובעת ממיזוג פעילות החברה הנרכשת עם פעילות הפארמה של החברה הרוכשת. כמו כן, גויס מימון לביצוע העסקה ולמימון פעילות החברה הנרכשת. הפרויקט תרם רבות להוצאת העסקה אל הפועל.

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה