שינוי גבולות וחלוקת הכנסות ברשויות מקומיות

חברת עדליא מספקת מאז שנת 2017 שירותי ייעוץ ל-4 מתוך 6 הוועדות הגאוגרפיות הקבועות של משרד הפנים, האמונות על חקירה עבור המשרד של נושאי גבולות, חלוקת הכנסות, שינויי מעמד ואיחודי רשויות מקומיות (מחוזות דרום, ירושלים, מרכז וצפון ובנוסף, גם עבודה עבור ועדת חיפה בשני נושאים).
רשויות מקומיות רבות נהנות מקיומם של מתחמים בשטח השיפוט שלהן, המניבים סכומי ארנונה גבוהים מאוד ביחס להשקעה שהם דורשים מהרשות לשם פיתוחם. בתוך קטגוריית מתחמים מניבים אלו ניתן למנות שני סוגים עיקריים: האחד הוא בסיסי צה"ל ומתחמים ממשלתיים, עליהם אמנם מקבלת הרשות ארנונה בשיעורי הנחה ניכרים, אך הם עדיין רווחיים עבורה, היות וכמעט שאינם צורכים שירותים מוניציפאליים פרט לתשתיות בסיסיות (מים, חשמל וכד'). הסוג השני הוא אזורי תעשייה, שבהשוואה לסכומי הארנונה המשולמים לרשות בגינם, גם הם צורכים שירותים מוניציפאליים בעלות נמוכה ולפיכך גם הם מניבים רווח משמעותי לרשות המקומית. קיימת שונות גבוהה בין המקרים בכל הנוגע לעלויות הכרוכות בתחזוקת האזורים ולהשקעה ראשונית שהרשות השקיעה בעבר בהקמת האתר.
מקרים לדוגמא בהם מלווה עדליא את תהליכי חלוקת ההכנסות בתקופה האחרונה הם חלוקת הכנסות מבסיסי צה"ל בנגב, חלוקת הכנסות מאזור התעסוקה מישור רותם, חלוקת הכנסות מאזור התעשייה פארק תעשיות השרון, חלוקת הכנסות מפארק הקישון ועוד, כאשר בכל אחד מהמקרים הסכום הנידון לחלוקה מידי שנה עומד על מיליוני ש"ח.
 סוגיית שינויי גבולות בין רשויות מקומיות היא סוגייה המערבת היבטים תכנוניים וכלכליים. האתגר המקצועי העומד מול הוועדה הוא לבחון האם רשות מקומית נדרשת לשטח נוסף המשוייך לרשות אחרת (או שטח גלילי שאינו משויך כלל לאף רשות), או שהיא יכולה לממש את צרכיה בתוך שטחי הרשות הנוכחיים. מקרים לדוגמא בהם מלווה עדליא תהליכים אלו לאחרונה הם הבקשות להעברת שטחים לבנייה מעמק לוד וחבל מודיעין ללוד, העברת שטח אוניברסיטת בר אילן מרמת גן לגבעת שמואל, העברת שטח בין חבל מודיעין לאלעד ועוד.
עדליא מלווה את הוועדות בפיצוח סוגיות צדק חלוקתי מבוסס נתונים. במסגרת ליווי הוועדות עדליא מסייעת לוועדות לבחון בעין כלכלית-מקצועית את טיעוניהן של הרשויות המועמדות לקבלת הכנסות מהמתחמים או להעברת שטח משטח שיפוט של רשות אחת לאחרת. לצורך כך נבנה מודל ייעודי לאיסוף וניתוח השוואתי של נתונים כלכליים, דמוגרפיים ותכנוניים של רשויות מקומיות. כך ניתן לגבש אומדנים של ההשפעות לטווח הקרוב והרחוק של החלטות הוועדה על מצבן הכלכלי של הרשויות המקומיות, ועל מסוגלותן להעמיד שירותים מוניציפאליים נאותים לרווחת תושביהן.

הסבר נוסף בסרטון משרד הפנים.

ניתן לקרוא על תוצאות עבודת צוות עדליא כאן.

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה