תכנית אסטרטגית לקידום האוכ' הבדואית בנגב

בעשור האחרון, ממשלת ישראל ניסתה לקדם פתרונות לקידום כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית, המאופיינת ברמה סוציו-אקונומית נמוכה (אשכול 1-2), שהגיעו לידי ביטוי בהחלטת הממשלה 3708, שהתמקדה בפתרונות ותקציבים שהוקצו ספציפית לקידום האוכלוסייה הבדואית. עם זאת, הפתרונות שהוצעו לא יצרו "מסה קריטית" של שינויים בחברה הבדואית וזכו לביקורת מצד החברה הבדואית.
אי לכך, משרד החקלאות בחר בחברת ADALYA להכנת תכנית אסטרטגית 5 שנתית לקידום סוציו-אקונומי של החברה הבדואית, שתאפשר תיאום וריכוז מאמצים ותקציבים בפתרון סוגיות הליבה בנושא. לתכנית האסטרטגית הוגדרו 3 מטרות עיקריות:
  • יצירת שינוי בר קיימא במצבה הסוציו-אקונומי של החברה הבדואית;
  • שיפור המשילות של הרשויות הבדואיות, שיפור השירותים שהן מספקות וחיזוק מעמדן בעיני התושבים;
  • קידום ההשתלבות של הבדואים בחברה הישראלית.
עבודת ADALYA בוצעה ב-3 שלבים עיקריים:
שלב א' – זיהוי סוגיות הליבה העיקריות הגורמות לדירוג הסוציו-אקונומי הנמוך של החברה הבדואית. במסגרת שלב זה, שורטטה תמונת המצב הנוכחית של החברה הבדואית, והחסמים והמכשולים הפוגעים בהתפתחותה. שלוש סוגיות הליבה שזוהו הן הכנסה ותעסוקה, חינוך ורמת  שירותים מוניציפאליים.
שלב ב' – הגדרת הכיוונים האסטרטגיים של התמודדות עם סוגיות ליבה אלו והגדרת היעדים בכל אחת מסוגיות הליבה. אחד העקרונות העיקריים בהגדרת הכיוונים היה הצבת יעדים מדידים, בתוך מסגרת זמן של 5 שנים.
שלב ג' – סיוע למשרד החקלאות בהכנת החלטת ממשלה לקידום כלכלי-חברתי של הבדואים. במהלך שלב זה הוכנו ניירות עבודה והתקיימו מפגשים עם המשרדים המקצועיים בכדי לדון על התכניות והתקציבים הנדרשים לשם עמידה ביעדים.

התכנית האסטרטגית שהוכנה ע"י ADALYA שימשה בסיס להחלטת הממשלה 2397 לתכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב (2017-2021) שעליה החליטה הממשלה רק לאחרונה. החלטה זו ניתן למצוא כאן.

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה