עדליא ייעוץ כלכלי

ייעוץ אסטרטגי
למגזר הציבורי והפרטי

חברת ADALYA מתמחה במתן ייעוץ אסטרטגי למכלול גופים ציבוריים ופרטיים על מנת לסייע להם לגבש תכנית אסטרטגית ארוכת טווח ומובנה בהתאמה לסביבה הציבורית, העסקית ותנאי השוק בה הם פועלים.
 
במסגרת שנות פעילותה בנתה חברת ADALYA תכניות אסטרטגיות שונות לחברות בינוניות וגדולות. יחד עם זאת לאור הכרותה רבת השנים עם המגזר הציבורי , פיתחה חברת ADALYA התמחות ייחודית בבניית תכניות אסטרטגיות לגופים ציבוריים ומלווה את המגזר הממשלתי-ציבורי, באמצעות ייעוץ אסטרטגי במגוון רחב של תחומי ממשל לרבות תחומי תחבורה, רגולציה, מסחר וכלכלה, איכות סביבה, שלטון מקומי ועוד.

ייעוץ אסטרטגי זה כולל סיוע בהבניה של חזון, מטרות, יעדים ומדיניות לפעולה, על בסיס ניתוח מצב קיים, סקירת חו"ל של שיטות ודרכים להתמודדות עם אתגרים דומים, הגדרת כיווני פעולה על בסיס ניתוח SWOT ובחינת חלופות שונות להשגת המטרות והיעדים.

על בסיס אלו, נבנה מודל הפעלה אסטרטגי, ומגובשת תכנית פעולה רב שנתית מפורטת כפונקציה של מימוש יעדי התוכנית האסטרטגית של המשרד או אגף הממשלתי תוך התייחסות ליישום בטווח הקצר, הבינוני והארוך, וכן מבנה ארגוני, מודל בקרה ואסטרטגיה שיווקית. 
לחברת ADALYA ניסיון רב בביצוע מיפויים וניתוח ענפים ושווקים, בדגש על סקירת רגולציה, ביצוע סקירות חו"ל לזיהוי הסדרים דומים או לזיהוי חלופות אסטרטגיות לפעולה על בסיס רגולציה או הסדרים ענפיים שונים וכן באפיון וניהול סקרים ומחקרים, וזאת ככלים תומכים לגיבוש מסקנות והמלצות וכיווני פעולה אסטרטגים אפשריים תוך מתן דגש על מידת ישימותם בהתייחס למקרה או לסוגיה הנבחנים.
 
חברת ADALYA מסייעת ללקוחותיה לכל אורך הליך הייעוץ האסטרטגי, החל משלבי הגדרת הצרכים, הגדרת עומק המיפוי וההסדרים או המשקים לסקירה ההשוואתית, דרך גיבוש המדיניות, תכנון ופיתוח תכנית הפעולה האסטרטגית והגדרת המדדים לבחינת הצלחת התכנית ועד ליישום והטמעת אמצעי פיקוח ובקרה לרבות סיוע במדידת הביצועים והגעה ליעדים.
 
יתרה מכך, ההיכרות העמוקה עם  מספר רב של ענפים ותחומי פעילות, מאפשר לחברה לספק את השירותים תוך ראיה משקית רחבה, והבנת ההשלכות האסטרטגיות של גורם אחד על משנהו. בכל הקשור ליחסי הגומלין הקיימים בין המגזר הציבורי לעסקי אנו מעניקים ללקוחותינו העסקיים ערך מוסף בזיהוי מידת יישומיות של חלופות אסטרטגיות הניתנות במסגרת הייעוץ האסטרטגי, ניתוח הסיכונים ורגולציה נגזרת.
כל השרותים »

מקרי מבחן

יצירת השפעה רבת ערך

מאמרים

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה