ביזור וריכוז סמכויות בשלטון המקומי

להלן יובא תקציר מאמר בנושא ביזור וריכוז סמכויות בשלטון המקומי, כפי שנכתב על ידי עודד סטקלוב ויניב ריינגוורץ.
------------------------------------------------
בעשורים האחרונים גדלה הסתמכות השלטון המקומי על הכנסות עצמיות. זאת, כצעד משלים להקטנה משמעותית של הכנסות ממשלתיות ובדגש על קיצוץ חד במענקי האיזון של משרד הפנים בשנת 2003.
שינוי זה של ביזור בפועל לא לווה בתכנית עבודה מסודרת וכדאיותו לא נבדקה. יתרה מכך, בעוד שמבחינה תקציבית חל תהליך של ביזור בפועל, לא ברור אם גם הוענקו סמכויות פעולה לרשויות המקומיות, כאשר בהשוואה לעולם ישראל מצויה בתחתית הרשימה מבחינת רמת ביזור סמכויות. המאמר, שנכתב על ידי עודד סטקלוב ויניב ריינגוורץ, סוקר את הספרות האקדמית העוסקת בביזור סמכויות ותקציבים מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי ומנסה לבדוק מהי רמת הביזור המיטבית לישראל, האם רצוי להמשיך בתהליך הביזור, ומהם השיקולים שיש לקחת בחשבון בביצוע תהליכי ביזור. 
המאמר מפרט מספר יתרונות וחסרונות בביזור סמכויות, ומראה כי רצוי לבזר סמכויות ותקציבים רק לרשויות איתנות, תוך שמירה על ריכוזיות בפיקוח ובתקצוב רשויות חלשות. על תהליך הביזור להתבצע תוך מניעת תחרות לא הוגנת על עסקים בין רשויות חזקות לחלשות, ותוך המשך תמיכה תקציבית ברשויות חלשות. המשך התחרות החופשית על משאבים עסקיים (משיכת חברות לתחומי הרשות המקומית לצרכי ארנונה ומועסקים מקומיים) מייצרת אי שוויון בלתי סביר מחד והטבות כלכליות הנלקחות מהרשויות המקומיות לטובת העסקים ובדגש על הגדולים מאידך.
המאמר מופיע בספרו של מרכז פלורסהיימר בעריכת פרופ' ערן רזין וד"ר איתי בארי. 
קישור למאמר המלא: http://bit.ly/1YYTyub (החל מעמוד 55).
------------------------------------------------
חברת ADALYA מלווה בשנים האחרונות בכל הנוגע לייעוץ ברגולציה בתחום השלטון המקומי את משרדי הפנים והאוצר.

במסגרת פעילות זו ביצעה ADALYA מחקרים רבים העוסקים בתכנון מדיניות מוניציפאלית של חלוקת הכנסות בין רשויות, איחודי רשויות מקומיות, קידום מעמד האישה, תכנון מדיניות ארנונה, פיתוח הון אנושי והגדרות תפקידים ברשויות, סל שירותים מחייב ועוד. פעילות זו לוותה בניתוח סוגיות הקשורות לכלכלת שלטון מקומי, רגולציה, מכרזים, חקיקה, תכנון גיאוגרפי ועוד.

לפרטים נוספים אנא פנו לראש תחום מחקר ושלטון מקומי - עודד סטקלוב 
צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה