מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל

המגזר העסקי בישראל מורכב מ-460,296 עסקים זעירים, קטנים ובינוניים (נתוני 2012). עסקים אלה מהווים כ-99.6% מהעסקים במגזר העסקי, הם מעסיקים כ-69% מהעובדים במגזר ומספקים כ-49% מהערך המוסף במשק.  ברור לפיכך, כי מצבו של סקטור עסקים זה משפיע מהותית על כלל הפרמטרים הכלכליים במשק. עם זאת, פעילותו מאופיינת בחסמים רבים במגוון תחומים הנוגעים ישירות לפעילות היומיומית, לשרידות העסק, להתפתחותו ולמיצוי הפוטנציאל הטמון בו.

העסקים הזעירים (בהם 1-4 מועסקים) והעצמאיים בישראל תורמים קרוב ל-20% מהתוצר העסקי במשק. תרומתם של העסקים הקטנים (בהם 5-19 מועסקים) מהווה כ-13% מהתוצר והם מתאפיינים בפריון עבודה נמוך יחסית לשאר קבוצות הגודל של העסקים. תרומתם של העסקים הבינוניים (בהם 20-99 מועסקים) מהווה כ-16% מהתוצר.העסקים הגדולים במגזר העסקי (בהם 100 מועסקים ומעלה), המהווים כחצי אחוז בלבד מהמגזר העסקי ומעסיקים כ-31% מהמועסקים בו, תורמים כ-51% מהתוצר ופריון העבודה בהם הוא הגבוה ביותר מבין קבוצות הגודל.

השוואה בינלאומית מעלה כי בדומה למדינות ה-OECD מרבית המועסקים בישראל מרוכזים בעסקים שבהם 0-9 מועסקים ובעסקים שבהם למעלה מ-250 מועסקים. במדינות ה-OECD קיימת סימטריה בין קבוצות אלו (הנתח של כל קבוצה עומד על 31% מהמועסקים במשק)  ואילו בישראל קיימת הטיה כלפי מעלה (הנתח של העסקים בעלי 250 מועסקים ומעלה עומד על 44% מכלל המועסקים במשק).   

השוואת התוצר העסקי לפי קבוצות הגודל, מעלה בישראל תמונה דומה למדינות ה-OECD, כאשר המקור של כ-60% מהערך המוסף מגיע מעסקים המעסיקים עד 250 מועסקים. פריון העבודה הממוצע במגזר העסקי בישראל עומד על 181 אלף ש"ח, והוא נמוך בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD העומד על 222 אלף ש"ח.

בסקר תקופתי שנערך ע"י ההסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מידי שנה בקרב 500 עסקים קטנים ובינוניים, כ-21% מהעסקים דיווחו על ירידה במספר המועסקים, מעל לשליש דיווחו על ירידה במחזור העסקים וכרבע בלבד דיווחו על עלייה במחזור.
החסמים העיקריים שציינו בעלי העסקים הם תחרות לא הוגנת, עומס ביורוקראטי, חסמים בתחום השיווק, אשראי בנקאי וגיוס מועסקים מקצועיים.
       
מהממצאים עולה כי יש הבדל משמעותי בין גדלים שונים של עסקים מבחינת השינוי בהיקף האשראי שקיבלו בשנה האחרונה: כ-22% מהעסקים בהם עד ארבעה מועסקים דיווחו על ירידה בהיקף האשראי, ואילו רק כ-2% מהעסקים שבהם 20-49 מועסקים דיווחו על ירידה כזו.

 
שיפור משמעותי שעלה בסקר נוגע לימי האשראי של העסקים. הממוצע של ימי אשראי הלקוחות ירד באופן מובהק בהשוואה לסקר משנת 2013 מ-66 ימים לכ-50 ימים, ובד בבד ירד גם ממוצע ימי אשראי הספקים באופן מובהק, והוא עומד על 44 ימים בהשוואה ל-70 ימים בסקר הקודם.

בשנת 2013 סך ההלוואות שהעמידו הבנקים למגזר העסקי עמד על 422 מיליארד ש"ח, כ-44% מתוכן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, דבר המשקף את מגמת העלייה בכמות ההלוואות לעסקים קטנים בשנים האחרונות. הריבית הבנקאית בישראל להלוואות לעסקים קטנים כפולה כמעט מהריבית הבנקאית לעסקים הגדולים, ואולם החל משנת 2009 ניכרת מגמת ירידה משמעותית בהפרש זה.

ממצאי מחקר GEM לשנת 2013 (מחקר אורך בין-לאומי השוואתי רב-שנתי על יזמות ויזמים) שיקפו עלייה משמעותית בשיעור היזמות של עסקים צעירים ועסקים בהתהוות בישראל, שעמד על 10% לעומת 6.5% בשנת 2012. בד בבד חל גידול בשיעור העסקים הקיימים מעל 3.5 שנים. הממצאים מצביעים על עלייה בתפיסת הכישורים והמיומנויות האישיות להקמה ולניהול עסק חדש לצד עלייה בפחד מכישלון. ישראל ממוקמת במקום השישי מבין המדינות בהיקפי המשקיעים הלא- פורמאליים. שיעור היזמות הטכנולוגית בשנת 2013 גדל פי 2.5 ועמד על יותר מ-10%.  
 
התחומים העיקריים שבהם יזמים נתקלים בכשלים ובמגבלות משמעותיות, הם התחום הפיננסי והמימוני, המדיניות והבירוקרטיה הממשלתית לרבות היקף תכניות ממשלתיות ונגישותן ומתן חינוך והשכלה להתמודדות עם עולם הכלכלה והטכנולוגיה המודרניים.
-----------------------------------------------------
חברת ADALYA מייעצת ומלווה מזה מספר שנים אחרונות את הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה ע"י יעוץ אסטרטגי, תהליכי, ארגוני, סטטיסטי וכלכלי, תוך סיוע ביישום תהליכים אסטרטגיים.

במסגרת פעילות זו ביצעה ADALYA סקירות בינלאומיות העוסקות במדיניות עידוד פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים במדינות השונות, אפיינה, הנחתה את ביצוע וניתחה ממצאי סקרים רבים, בצעה עבודה אסטרטגית נרחבת, אשר קיבלה ביטוי בתכנית פעולה רב שנתית, סייעה ביישום צעדי מדיניות, לרבות על ידי גיבוש וליווי תהליכים מכרזיים מורכבים ומוצלחים באמצעותם מפעילה הסוכנות, בין היתר, את כלי הסיוע לעסקים ויזמים.       

לפרטים נוספים אנא פנו לראש תחום כלכלה אסטרטגיה ומכרזים – אלינה רוסין
צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה