מהי אחריות תאגידית? (CSR)

גישת האחריות התאגידית הידועה גם כ-"אחריות חברתית-סביבתית" CSR
 Corporate Social Responsibility הינה תפיסה ניהולית-אסטרטגית המציעה לחברות, ארגונים ורשויות לקחת בחשבון בקבלת החלטות אינטרסים של מחזיקי העניין שלהם, ביניהם העובדים, הספקים, הלקוחות, והקהילה מתוך הבנה שהתנהלות כזו תתמוך בהצלחת הארגון גם לטווח הארוך. הגישה מתייחסת להטמעת צעדים חברתיים וסביבתיים בליבת הפעילות מעבר למתחייב על פי חוק (beyond compliance).

גישה זו משתלבת עם תפיסת הקיימוּת (sustainability) הגורסת שעל ארגון, חברה או מדינה להתנהל באופן שבו רמת החיים של הדור הנוכחי אינה באה על חשבון רמת החיים של דורות העתיד.
כיום אחריות תאגידית מוטמעת בפעילותן של רוב החברות המסחריות הגדולות והמובילות בעולם. אלה כמה מהתחומים העיקריים שלהם היא נוגעת:
 • איכות סביבה - המידה בה הארגון מנהל את השפעותיו על הסביבה הטבעית, לדוגמה בתחומי האנרגיה, המים והפסולת, תוך מזעור השפעות שליליות.           
 • עובדים – האם העובדים בארגון מקבלים יחס נאות, תנאי עבודה בטוחים וראויים, אופן התגמול הישיר והעקיף, הכשרות העובדים, פערי השכר בין סוגי העובדים השונים, גברים ונשים ומידת גיוון כח העבודה.
 • שותפים וספקים – האם הספקים והשותפים שהארגון עובד איתם שומרים על החוק והאם הערך שהארגון מציע ללקוחות איננו נובע מניצול הספקים ועובדיהם או לחילופין מהתנהגות פסולה שלהם.
 • ממשל תאגידי – באיזו מידה קיימים בארגון מנגנוני בקרה עצמית אפקטיביים ומהי רמת האחריותיוּת (accountability) של הארגון כלפי מחזיקי העניין השונים שלו.
 • קשרי קהילה ופיתוח קהילתי כלכלי - המידה בה הארגון תורם לקהילה שבה הוא פועל ומעצים אותה, במיוחד בהיבטים הקשורים בתחומי ליבת הפעילות שלו.           
 • שקיפות ודיווחיות – עד כמה הארגון מסביר את אופן התנהלותו בתחומים השונים ונוטל אחריות על תוצאותיה. הכלי המקובל בעולם לשקיפות מירבית הוא דוח אחריות תאגידית שהחברה מפרסמת.
יישום של גישת האחריות התאגידית מעניק לכל ארגון שמיישם אותו תועלות ישירות רבות וביניהן חיסכון כספי, ניהול סיכונים טוב יותר, בידול ומיצוב ייחודיים, שיפור מוטיבציה של העובדים ואטרקטיביות גבוהה יותר למשקיעים פוטנציאליים.
בישראל אחריות תאגידית מוטמעת חלקית במספר חברות בולטות במשק.

ADALYA נכנסה לתחום הייעוץ לאחריות תאגידית מתוך הכרה בחשיבותו של התחום ובפוטנציאל שלו לקדם חברות וארגונים ובהתאם לערכים שהיא מאמינה בהם. אנו עושים זאת באמצעות מספר שירותים:
 • ליווי צמוד ומותאם אישית בתחומי האחריות התאגידית והקיימות בהתאם לפרופיל העסק וצרכיו הייחודיים.
 • סיוע בפיתוח האסטרטגיה הארגונית בתחום האחריות התאגידית וליווי בתהליך יישומה בהתאם ליכולות הארגון, משאביו וצרכיו.
 • בדיקת מהותיות בהתאם לתקן הבינ"ל המוביל בעולם  GRI 4
 • בדיקת נאותות הדיווח (Assurance) לדוח אחריות תאגידית בתקן AA1000(AS).
 • ליווי תהליך הפקת דוח אחריות תאגידית בהתאם לתקן הבינ"ל – GRI 4 ו- GRI 3.1 , כולל איסוף מידע, מיפוי פערים, וסיוע בכתיבת הדוח.
-------------------------------------------------
ליועצי ADALYA ניסיון בינ"ל רב ומגוון בתחום, אשר מאפשר לשלב את יכולותיה המצרפיות של ADALYA בתחומי הכלכלה והייעוץ ולתת שירות מקיף ומקצועי. אנו רואים שליחות בעשייה בתחום האחריות התאגידית המאפשר שילוב של ערכים עם יצירת ערך עסקית. 
פרטים נוספים אנא פנו לסמנכ"ל פיתוח עסקי - ערן הורן 
צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה