פיקוח על החברה לשירותי איכות הסביבה

הפסולת המסוכנת בישראל נוצרת ע"י מגוון רחב של גורמים - מפעלי תעשיה ובתי מלאכה, חברות לזיקוק ואספקה של דלקים, מוסכים, בתי חולים וכו'.

כלל הטיפול בפסולת המסוכנת, כפוף לרגולציה של המשרד להגנת הסביבה, כאשר המשרד הינו הגורם המפעיל והמפקח על פעילות החברה לשירותי איכות הסביבה (ESC) חברה ממשלתית המפעילה את אתר רמת חובב ובתוקף הוראות החוק מהווה "ברירת מחדל" של הטיפול בפסולות המסוכנות למיניהן.

כיוון ש- ESC מהווה מונופול בהיבטים שונים של טיפול בפסולת מסוכנת בישראל (הטמנה, שריפת פסולות אורגניות וטיפול בבוצות אורגניות), קיים צורך בקביעת עקרונות הפיקוח הכלכלי על פעילות החברה וחברות קשורות (אקוסול וביוסול), כחלק מהמדיניות הממשלתית לטיפול בפסולות מסוכנות.
 
האתגר שלנו היה לנסות להתאים את שיטת התמחור למדיניות הטיפול בפסולת מסוכנת במשק במטרה לאפשר טיפול יעיל במגוון סוגי הפסולות מהיבטים כלכליים וסביבתיים ומבלי לפגוע באפשרות לייצוא פסולות לטיפול בחו"ל. בנוסף היינו צריכים לפעול תוך החלת הכלל "המזהם משלם" על משק הטיפול בפסולות מסוכנות בישראל באופן שוויוני ומבלי לפגוע בכושר התחרות של חברות ישראליות בהשוואה לחברות אחרות במדינות ה-OECD.

כדי לפתור את הבעיה השתמשנו בניתוחים ענפיים שונים כולל מאפייני ריכוזיות ותחרות, ניתוחים תמחירים שונים של פעילות החברה, קביעת מחירונים לביצוע טיפולים בזרמי פסולת ומתן התייחסות לטענות לגבי פעילות מונופוליסטית של החברה.

העבודה שעשינו השפיעה משמעותית להסדרת תעריפים בפעילותו של מונופול במשק ובכך להגנה על האינטרסים של התעשייה הישראלית, במיוחד של חברות המשתמשות בחומרים מסוכנים לייצור מוצריהן כגון חברות תרופות. 

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה