קידום תעסוקתי לאוכלוסיות מודרות

ניתוח מצב התעסוקה וצפי התפתחות האוכלוסייה בישראל מציג מגמה של נתח הולך וגדל של אוכלוסיות השייכות למספר מגזרים ייחודיים הסובלים מהשתתפות נמוכה בתעסוקה. מגזרים אלה כוללים מספר קבוצות, שהעיקריות שבהן: המגזר החרדי, המגזר הערבי ואנשים עם מוגבלות.    

נושא זה קיבל מיקוד רק בשנים האחרונות ועלה לא פעם בדוחות ארגון ה-OECD  המתייחסות למדינת ישראל וכן בדוחות ועדות ציבוריות וממשלתיות שונות.    

לאור זאת, הוצבו ע"י ממשלת ישראל בשנת 2010 יעדי תעסוקה לאוכלוסיות אלו לשנת 2020, אשר מטרתם להגביר משמעותית שילוב קבוצות אוכלוסיה אלו בתעסוקה.

על מנת לעמוד ביעדים הממשלתיים בתחום, נדרשנו להבנה מעמיקה של הכשלים הקיימים בשילוב תעסוקה לגבי כל אחד מהמגזרים. היינו צריכים לערוך מיפוי חסמים הן בצד האנשים אותם רוצים לשלב בתעסוקה והן בצד המעסיקים והתאמה של מדיניות ממשלתית. היה צורך בגיבוש תכנית פעולה רב שנתית, במקביל להיערכות וניהול יעיל של תשתיות ומשאבים לביצוע.

שיטת הפעולה שלנו היתה סיוע למשרדי הממשלה בנושא הגברת תעסוקה של אוכלוסיות מודרות משוק התעסוקה שמשמעו סיוע בניהול תהליך שינוי מורכב. הנ"ל התאפשר בזכות ידע מצטבר על מגמות, אבולוציה ואופן יישום מעורבות ממשלתית בתחום התעסוקה במדינות שונות וגם ניסיון מעשי ביישום תכניות תעסוקה ופריסה וניהול יעילים של משאבים ותשתיות.    
ADALYA מלווה את תהליך השינוי מזה מספר שנים, תומכת בגיבוש, קידום ויישום התהליך, במספר אופנים: 
  • ביצוע עבודות תשתית אסטרטגית של מיפוי חסמים עיקריים. 
  • ביצוע סקירות בינלאומיות בנוגע למדיניות התעסוקה במדינות שונות ואופן יישומה. 
  • גיבוש תכנית פעולה וכלים ממשלתיים נדרשים להתמודדות עם החסמים ועם הכשל בכללותו לגבי כל אוכלוסיה. 
  • בניית מודל חיזוי ומעקב לעמידה ביעדי התעסוקה. 
  • ליווי תהליכי מכרזים לפריסת תשתיות ממשלתיות של מרכזי תעסוקה החל משלב התכנון ועד לביסוס ניהול ההתקשרויות עם המפעילים הזוכים. 
  • פיתוח מודלים כלכליים ישימים של תמריצים המובילים לזיהוי אינטרסים בין הממשלה למפעילי התכניות בהשגת יעדי התעסוקה. 
  • ביצוע תהליך הפקת לקחים והמלצות על שינויים ושיפורים הדרושים במדיניות וביישום.
בשילוב עם משרדי הממשלה, הבאנו תוך חודשים ספורים לפריסה של מערך מרכזי תעסוקה, התאמת כלי הסיוע הממשלתיים לצרכים של אוכלוסיית היעד ולצרכי המעסיקים, יצרנו בסיס מידע על אוכלוסיות היעד ושיתוף פעולה בין המשרדים מעורבים. כל אלה גורמים לשיפור מגמה של שילוב בתעסוקה באוכלוסיות היעד.

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה